TaoNews.Ge

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია უერთდება ევროპის ადვოკატთა პროფესიული გაერთიანებების განცხადებას რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისა და მისი თანამზრახველების მიმართ გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია უერთდება ევროპის ადვოკატთა პროფესიული გაერთიანებების განცხადებას რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისა და მისი თანამზრახველების მიმართ გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით

 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია რომელიც ევროპის ადვოკატთა პროფესიული გაერთიანებების CCBE და AEA-EAL წევრია: უერთდება რეზოლუციას რომელიც გმობს რუსეთის მიერ უკრაინის მიმართ განხორციელებულ ძალადობრივ ქმედებებს და თანადგომას უცხადებს უკრაინელ ხალხს!

CCBE-ის განცხადება უკრაინაში შეჭრის შესახებ
25/02/2022

,,ევროპის საბჭოს ადვოკატთა და იურიდიული საზოგადოებები (CCBE) წარმოადგენს 45 ქვეყნის ადვოკატებსა და იურიდიულ საზოგადოებებს და მათი მეშვეობით 1 მილიონზე მეტ ევროპელ ადვოკატს. დაარსების დღიდან CCBE იყო სათავეში იმ სამართლებრივი პრინციპების წინსვლისა და დაცვის საქმეში, რომლებზეც დაფუძნებულია დემოკრატია და კანონის უზენაესობა.
CCBE უერთდება ევროკავშირის ინსტიტუტებს და საერთაშორისო საზოგადოებას მათ მოთხოვნაში, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს უკანონო შეჭრა უკრაინაში. ყველა სახელმწიფომ პატივი უნდა სცეს ფუნდამენტურ ვალდებულებებს, ღირებულებებს, პრინციპებსა და თავისუფლებებს, რომლებიც ჩამოყალიბებულია გაეროს წესდებით, ევროპის საბჭოს წესდებით, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით, ბუდაპეშტის მემორანდუმებით უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ და საზოგადოების სხვა ზოგადი პრინციპებით. საერთაშორისო სამართალი, მათ შორის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის სტატუტი.
CCBE მკაცრად გმობს ქმედებებს, რომლებიც არღვევს საერთაშორისო სამართლის ამ ფუნდამენტურ და ზოგადად მიღებულ პრინციპებს. საერთაშორისო კანონებისა და ხელშეკრულებების პატივისცემა უნდა იყოს დაცული და დაცული. დღევანდელ ტრაგიკულ კონტექსტში, რომელშიც უკრაინელი ხალხი იმყოფება, კანონის უზენაესობის დაცვის აუცილებლობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს.
CCBE ცალსახად გმობს რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრას. სუვერენულ სახელმწიფოში დაუსაბუთებელი შეჭრა წარმოადგენს საშინელ თავდასხმას კანონის უზენაესობაზე. მივესალმებით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის განცხადებას.
„ყველა მხარეს, რომლებიც აწარმოებენ საომარ მოქმედებებს უკრაინის ტერიტორიაზე, შეგახსენებთ, რომ 2015 წლის 8 სექტემბერს შეტანილი დეკლარაციის თანახმად, რომელიც იღებს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს („ICC“ ან „სასამართლოს“) იურისდიქციას, ჩემს ოფისს შეუძლია განახორციელოს თავისი იურისდიქცია და გამოიძიოს. 2014 წლის 20 თებერვლიდან უკრაინის ტერიტორიაზე ჩადენილი გენოციდის, კაცობრიობის წინააღმდეგ ან ომის დანაშაულის ნებისმიერი აქტი.
ნებისმიერი პირი, რომელიც ჩაიდენს ასეთ დანაშაულებს, მათ შორის, ბრძანებით, ზიანს აყენებს ან ამ დანაშაულების ჩადენაში სხვა გზით წვლილს შეიტანს, შეიძლება დაექვემდებაროს სისხლისსამართლებრივი დევნას, კომპლემენტარობის პრინციპის სრული დაცვით. აუცილებელია, რომ კონფლიქტის ყველა მხარემ პატივი სცეს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ვალდებულებებს“.
ჩვენ მოვუწოდებთ პროკურორს დაუყონებლივ დაიწყოს გამოძიება ამ კუთხით რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინისა და მისი თანამზრახველების სასამართლო განხილვის მიზნით. უკრაინელი ხალხი იმსახურებს საერთაშორისო სამართლებრივი წესრიგის დაცვას.
CCBE განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ადამიანის ღირსების, თავისუფლების, თანასწორობისა და სოლიდარობის უნივერსალური ღირებულებების პატივისცემას და, შესაბამისად, დაჟინებით მოითხოვს, რომ ევროპა უნდა დარჩეს მშვიდობის, თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და სამართლიანობის ზონად. კერძოდ, ჩვენ სოლიდარობას ვუცხადებთ თავდასხმის ქვეშ მყოფ უკრაინელ კოლეგებს.
ჩვენ ასევე გავითვალისწინებთ იმ რუსი კოლეგების პოზიციას, რომლებიც თავიანთი სიცოცხლის შიშით ვერ ახერხებენ ამ უკანონო ომის წინააღმდეგ გამოთქვან.
CCBE დამატებით ხაზს უსვამს, რომ თავშესაფრის უფლება უნდა იყოს დაცული და უზრუნველყოფილი ამ კონტექსტში და ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიოს გაჭირვებულებს. ამიტომ, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და ევროპის სხვა სახელმწიფოებს მოუწოდებენ მიიღონ აუცილებელი ზომები საზღვრის მართვისა და თავშესაფრის სფეროში, რათა დაეხმარონ ადამიანებს, რომლებიც გაქცეულან კონფლიქტებსა და ძალადობას. და ბოლოს, CCBE მოუწოდებს იურისტებს, გაუწიონ იურიდიული დახმარება ადამიანებს საერთაშორისო დაცვისთვის და მიესალმება იმ ფაქტს, რომ ბევრი იურიდიული პროფესიონალი უკვე არის ჩართული ასეთ ქმედებებში”.

მსგავსი სიახლეები

კოპირება აკრძალულია!