TaoNews.Ge

“გაყიდოს საპატრიარქომ სამების ოქროს სახურავი, ხატებზე აჩონჩხლილი ოქრო-ვერცხლი და გაჭირვებულ ბავშვებს დაეხმარონ” – დეკანოზი ილია ჭიღლაძე

დიდი ბრი­ტა­ნე­თი­სა და ჩრდი­ლო­ეთ ირ­ლან­დი­ის ქარ­თუ­ლი სამ­რევ­ლოს მღვდელმსა­ხუ­რის, დე­კა­ნო­ზი ილია ჭიღ­ლა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­ჭირ­ვე­ბულ ბავ­შვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბულ სტა­ტის­ტი­კას ეხ­მა­უ­რე­ბა.
ის მო­უ­წო­დებს სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პატ­რი­არ­ქოს, გა­ყი­დონ, მა­გა­ლი­თად, სა­მე­ბის ტაძ­რის სა­ხუ­რა­ვი, რო­მე­ლიც მო­ოქ­რო­ვი­ლია და თან­ხით გა­ჭირ­ვე­ბულ ბავ­შვებს და­ეხ­მა­რონ.
“სა­ქარ­თვე­ლო­ში 6 წლი­დან 16 წლამ­დე 10404 ბავ­შვი სკო­ლის გა­რე­შეა! ეს ნიშ­ნავს, რომ 6 წლი­დან 16 წლამ­დე ასა­კის ათი­ა­თას­ზე მეტი ბავ­შვი და მათ და­მა­ტე­ბუ­ლი მათი 6 წლის ასა­კის ქვე­მოთ და-ძმე­ბი, შიმ­ში­ლო­ბენ და ასე­ვე მათი დიდი ნა­წი­ლი უსახ­ლკა­როა, არ აქვს შე­სა­ბა­მი­სი გათ­ბო­ბა, ჰი­გი­ე­ნა და სა­მო­სი!

გა­ყი­დოს სა­პატ­რი­არ­ქომ სა­მე­ბის ოქ­როს სა­ხუ­რა­ვი, ასე­ვე სა­მე­ბის სა­კა­თედ­რო ტაძ­რის და სხვა ბევ­რი ტაძ­რის ხა­ტებ­ზე აჩონ­ჩხლი­ლი ხალ­ხის შე­ნა­წი­რი ოქრო-ვერ­ცხლის და ძვირ­ფა­სი ქვე­ბის ათა­სო­ბით სა­ა­თე­ბი, ბეჭ­დე­ბი, სა­ყუ­რე­ე­ბი, ჯაჭ­ვე­ბი და სხვა სამ­კა­უ­ლე­ბი (წმინ­და­ნებს სიმ­დიდ­რე-ფუ­ფუ­ნე­ბა არ უყ­ვარ­დათ და გა­ურ­ბოდ­ნენ. ღვთის­მშო­ბელს არა­სო­დეს უტა­რე­ბია სამ­კა­უ­ლე­ბი და მის ხატს რად უნდა სა­ყუ­რე­ე­ბი, ბეჭ­დე­ბი და სხვა ათა­სი ზი­ზილ­პი­პი­ლო­ე­ბი?!) და და­ეხ­მა­რონ ამ ბავ­შვებს, იქ­ნებ გა­მო­ის­წო­რონ მი­წა­ზე და­ნარ­ცხე­ბუ­ლი პრეს­ტი­ჟი და სა­მას­ხა­რო მდგო­მა­რე­ო­ბა და ღმერ­თსაც სათ­ნო ეყონ?!
იქ­ნებ ერთხელ მა­ინც მო­იქ­ცნენ სა­ხა­რე­ბის სწავ­ლე­ბის მი­ხედ­ვით?! მა­ინც პე­რი­ო­დუ­ლად იძარ­ცვე­ბა ეს ყვე­ლა­ფე­რი ში­ნა­უ­რის თუ გა­რე­უ­ლის მიერ ტაძ­რებ­ში. მარ­ტო სა­მე­ბის კა­თედ­რა­ლი­დან რამ­დე­ნი კი­ლოგ­რა­მი ოქ­როს შე­ნა­წი­რი სამ­კა­უ­ლე­ბია გა­ქურ­დუ­ლი ბოლო 15 წლის მან­ძილ­ზე, ღმერ­თმა იცის!P.S. ფუ­ფუ­ნე­ბის და მეშ­ჩა­ნიზ­მის დამ­კვიდ­რე­ბას ეკ­ლე­სი­ა­ში ქრის­ტეს მცნე­ბებს ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა.
ეკ­ლე­სია სა­ხა­რე­ბას უნდა მიჰ­ყვე­ბო­დეს და არა ოქ­როს დი­დე­ბას! “უმ­ძი­მეს, სუ­ლის წარმ­წყმედ ცოდ­ვად მე­რა­ცხე­ბა დი­დე­ბუ­ლი ტაძ­რე­ბი, ხა­ტე­ბი, ბი­სო­ნე­ბი, მიტ­რე­ბი, ჯვარ-პა­ნა­ღი­ე­ბი მა­შინ, როცა ტკბილ­ხმო­ვან გა­ლო­ბას­თან, სან­თლე­ბის კვამლთან და გუნ­დრუ­კის ნელ­სურ­ნე­ლე­ბას­თან ერ­თად უამ­რა­ვი მში­ერ-მწყურ­ვა­ლი ბავ­შვის ტი­რი­ლის ხმა სწვდე­ბა ზე­ცას.” – ბრძა­ნებს წმი­და მაქ­სი­მე ბერ­ძე­ნი.

ეკ­ლე­სია სა­ხა­რე­ბას უნდა მიჰ­ყვე­ბო­დეს და არა ოქ­როს დი­დე­ბას! “უმ­ძი­მეს, სუ­ლის წარმ­წყმედ ცოდ­ვად მე­რა­ცხე­ბა დი­დე­ბუ­ლი ტაძ­რე­ბი, ხა­ტე­ბი, ბი­სო­ნე­ბი, მიტ­რე­ბი, ჯვარ-პა­ნა­ღი­ე­ბი მა­შინ, როცა ტკბილ­ხმო­ვან გა­ლო­ბას­თან, სან­თლე­ბის კვამლთან და გუნ­დრუ­კის ნელ­სურ­ნე­ლე­ბას­თან ერ­თად უამ­რა­ვი მში­ერ-მწყურ­ვა­ლი ბავ­შვის ტი­რი­ლის ხმა სწვდე­ბა ზე­ცას.” – ბრძა­ნებს წმი­და მაქ­სი­მე ბერ­ძე­ნი.

მსგავსი სიახლეები

No Content Available
კოპირება აკრძალულია!